KAARTEN
LEGGING
ONTWERP
CONTACT

 

 De tarotkaarten worden al eeuwenlang gebruikt om antwoorden te krijgen op vragen. De theorie hierachter is, dat alle objecten en levensvormen deel uitmaken van een grotere overkoepelende Eenheid - een zichzelf bewustzijnd Eenheidsveld, dat door zijn Al-zijn alle antwoorden kent. Als er een vraag is in ons menselijke bewustzijn, dan ís er feitelijk - volgens deze theorie - ook meteen een antwoord! Echter, wij kunnen dit antwoord vaak niet goed ontvangen omdat onze intuïtie niet verfijnd genoeg is, omdat onze geest wordt overschaduwd door de herrie van onze ideeën, gedachten en zintuigelijke ervaringen. De kaarten van de tarot kunnen als een soort van tussenkanaal, als een vertaalmachine, dienen zodat we de boodschappen van het Al-zijn tóch nog kunnen ontvangen. De manier om antwoorden te krijgen van de tarot ligt hierin, dat men een (aantal) kaart(en) kiest en daarbij van te voren afspreekt dat elke kaart informatie zal geven over een bepaald aspect van het onderwerp. Vaak meerdere kaarten worden daarna in een patroon gelegd, een legging, waarbij men aan de plaats van de kaart makkelijk kan zien over welk aspect deze kaart handelt. Ik gebruik een zelfontwikkeld legsysteem: de Tempellegging, van 14 kaarten, waarin alle aspecten van je leven worden doorgelicht en je de nodige praktische antwoorden krijgt.